Pro zaměstnance

Záruky společnosti BIZ WORK AGENCY s.r.o. vůči agenturním zaměstnancům


  • Všichni agenturní zaměstnanci mají řádnou pracovní smlouvu uzavřenou se společností BIZ WORK AGENCY s.r.o.
  • Všichni agenturní zaměstnanci mají výplatní den 15. v následujícím měsíci ( nebo jiné výplatní datum podle zaměstnavatele )
  • Proaktivním přístupem ke všem agenturním zaměstnancům zvyšujeme spokojenost a loajalitu zaměstnanců a pomáháme snižovat fluktuaci a nemocnost
  • BIZ WORK AGENCY s.r.o. je připravena poskytovat své služby v požadované kvalitě a má zájem navázat dlouhodobou spolupráci s každým zaměstnancem
  • Zaměřujeme se na dlouhodobou spolupráci v trojstranném vztahu.